Adalar Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının isteği ile borçlu tarafın arsasının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borcu olan taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi yeri üstüne haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin yahut kuruluşun üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi adına belli süreçleri yapması gereklidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu yerin satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi zorunlu taahhüt ile de yerin üstünde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Fakat ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu süreye uyum göstermez ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en hızlı uygulamalarla sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP