İstanbul Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının isteği ile borçlunun arazisinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemez ise haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi arazisi üstüne haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı durumda satış neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlunun ya da şirketin üzerinde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üzerine koyulmuş haczin kalkması adına belli uygulamaları gerçekleştirmesi gerekir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olan tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi gerekli taahhüt ile de arazinin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat ilgili kişi taahhüt verdiği süre zarfına uyum göstermezse cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir adımlarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP