Adalar Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin taşınmazı üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi üstüne icra tarafından mülkün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haczin düşürülmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulmuş olan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli başlı süre içerisinde veya bazı vadelerle ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi söz konusu olur. Güncel konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin düşmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsil veya alacaklardan feragat

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman zarfı içinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP