İstanbul Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından evin bulunduğu yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla ev üzerine konulan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen tutarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu ödemesini belli başlı zaman içinde ya da bazı vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi konu olabilmektedir. Bu konu adına icraya başvuruda bulunulur. İstek neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklının satış isteme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo ederek mülk üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icraya ifade eder ise mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP