Adalar İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf yahut vekil kişinin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, ispat davası, haricen tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun ödenmesiyle haczin kalkması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu olan şahıs yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı sürelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP