Adalar Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Adalar Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki şahıs mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olanın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli aşamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için hacze konu malın satışının alacaklı taraf tarafınca talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP