İstanbul Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı şahsın isteğiyle borçlu olanın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman içerisinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı şahsa borcun tamamını yatırmazsa haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmezse bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin isteği ile borçlu olan tarafın malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP