Aliağa Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı şahıs borcu olan şahıs adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde tarafa profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet vererek mevzu bahis problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçip tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması zorunludur. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespit edilmesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve herhangi bir yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borçlu ve alacaklı şahsın anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması halinde alacaklı kişi talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre sebebi ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf mevcut süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP