İzmir Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan taraf borçlu şahıs adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde şahsa pratik ve hukuka uygun bir biçimde hizmet sağlayıp söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme uygulamaları tercih ederek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının belirlemesi: Araç üstüne konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan şahsın anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması halinde alacaklı tarafın isteğiyle araç üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs mevcut süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan taraf olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınırsa vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP