Aliağa Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının isteğiyle borçlu kişinin arsasının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi 1 yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arsanın satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış uygulaması sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu şahsın ya da kurumun üzerinde bulunan arsasına icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, arsası üstüne konmuş haczin kalkması için belli başlı aşamaları hayata geçirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek için haciz konusu malların satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlunun vermesi gereken taahhüt ile de arazinin üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum göstermez ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP