İzmir Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu kişinin arsasının üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun tümünü ödemediğinde haciz süreci gerçekleştirilir . Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf taşınmazı üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt durumda yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteğiyle borçlu şahsın yahut kurumun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, arazisi üstüne koyulmuş haczin kalkması adına belli başlı uygulamaları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse arazideki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Yine de ilgili kişi taahhüt ettiği süreye uymazsa cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en pratik adımlar ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP