Aliağa Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın evi üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haczin kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla taşınmaz üzerine konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belli başlı süre içerisinde veya bazı vadeler ile ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilir. Bu konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo edip ev üstündeki haczin düşmesini talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat veya alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse mülk üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman zarfı içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP