İzmir Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın evi üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacaklı yahut vekilin talebi doğrultusunda icra tarafınca mülkün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne koyulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üzerine konulan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet borcunun hesaplanması için talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra tapuya müzekkere yazıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde ya da belli başlı vadeler ile yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olabilir. Güncel husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın tamamını vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilir.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari zaman zarfı içinde en güvenli yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP