Aliağa İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı yahut vekilin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet masrafının ayarlanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belli olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı sürelerle yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma zaman zarfı 1 sene olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek konuttaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP