İzmir İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi veya vekil şahsın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli şartların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçluya borcun yatırılması ile haczin kalkması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin toplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirli tutarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan taraf yahut kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içinde yahut belli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczedilmesinde alacaklı tarafın satış isteme süresi bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip ev üstündeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs ya da vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icraya iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP