Aliağa Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ali̇ağa Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı şahsın isteği ile borçlunun taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içinde borçlu olan şahıs kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin isteğiyle borçlu şahsın varlığına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan detaylar ışığında eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı taraf tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP