İzmir Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan zaman içinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan tarafın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP