Alsancak Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklının isteğiyle borçlu tarafın adına kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alırken araç üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek adına en doğru ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araç üzerindeki haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olur. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araba üzerindeki var olan haczin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız senaryolara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan malın satılabilmesi kapsamındaki istek bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut araca yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesinleşen takipte borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi minimum zaman içinde en kalıcı yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP