İzmir Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İzmir Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu kişinin ismine kayıtlı araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli vasıta adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan şahıs vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alır iken araba üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi böyle bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir hatasından dolayı olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir olumsuz neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak araca haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez ya da istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli arabanın satışının yapılması yönünde istek bir defaya mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi bütün giderlerden görevli olabilir. Son olarak da şayet borçlu olan taraf kesinleşmiş icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami zaman içinde en güvenli yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP