Alsancak Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun arazisinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borçlu taraf kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı bir sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; taraf taşınmazı üzerine haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin veya şirketin üzerinde bulunan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlunun, yeri üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi için belli adımları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malların satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılır. Yine de kişi taahhüt ettiği süre aralığına uyum göstermez ise cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP