Alsancak Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın mülkü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın yer aldığı lokasyondaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu ödemesini belirli zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi söz konusu olur. Güncel konu adına icraya istekte bulunulur. Talep neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü icradaki vezneye depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse gayrimenkul üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman zarfı içinde en güvenli yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP