Alsancak İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda oldukça detaylı anlatacağımız belirli durumların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan kişi veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde ya da belirli vadelerle ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Bu konu için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış talep etme müddeti bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı olan şahıs ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP