Alsancak Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Alsancak Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu tarafın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde borçlu olan taraf kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun tümünü ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu olan tarafın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması için öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler ışığında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için hacze konu malın satışının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP