Altındağ Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesinleşen icra takibince alacaklı şahsın talebi ile borcu olan tarafın adına kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan araç için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan kişi araç üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında araba üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan taraf benzeri bir durumda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satılmasını engellemek için en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araç üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir yanlışından ötürü olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız senaryolara ilaveten arabaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satışının yapılabilmesi yönünde talep bir kere geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi mevcut araca yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri tüm giderlerden görevli olur. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşen icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP