Ankara Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan şahsın isteğiyle borcu olan kişinin adına kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan şahıs vasıta üstündeki hacizden haberdar olur. Aracı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satışını önlemek için en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra evraklarında bulunan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araç üstündeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir hatasından kaynaklanmış olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üzerindeki haczin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan kişi ile anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması bağlamındaki istek bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi tüm giderlerden görevli olur. Son olarak şayet borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en pratik tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP