Altındağ Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip onanmışsa alacaklı şahıs borçlu adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde şahsa hızlı ve hukuka uyumlu bir nitelikte hizmet vererek söz edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri tercih edip kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki memurların yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Bu tarz bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacağı olan kişinin anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması halinde alacaklı olan şahsın isteği ile araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin süre sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP