Ankara Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleşince borçlu olan kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konması işlemidir. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kesinleşmiş ise alacaklı borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayarak bahsi geçen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları tercih ederek tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespiti: Vasıta üstüne konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacağı olan şahsın anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişi talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan kişi bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak adlandırılan şahsın borcu olmadığına karar verilirse araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP