Altındağ Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin arazisinin üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf bir yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üzerine haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlunun veya kuruluşun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arazisi üzerine konulmuş haczin kalkması adına belirli adımları yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamamaktadır. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi gereken taahhütle de arsanın üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uyum göstermezse hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bunlara buna ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en hızlı uygulamalar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP