Ankara Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçluya alacaklı tarafın talebi ile borçlu tarafın yerinin üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi taşınmazı üstüne haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan tarafın ya da kuruluşun üzerinde mevcut olan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üzerine konmuş haczin kalkması adına belli başlı aşamaları hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunmamaktadır. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malların satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu olanın vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen taraf taahhüt verdiği süre zarfına uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir adımlar ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP