Altındağ Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın evi üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu lokasyondaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözünde bulunmak, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet borcunun hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği miktarı belli başlı süre içinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılması söz konusu olur. Mevcut konu için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise ev üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icrada borcu olan taraf olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini vezneye depo edip ev üstündeki haczin düşmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise ev üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP