Ankara Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın evi üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafınca evin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kaldırılması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine koyulmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen borcun icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli başlı süre içinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa mülk üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, icrada borcu olan taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun bütününü vezneye depo edip ev üstündeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacaklı veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise mülk üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP