Altındağ İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi veya vekil şahsın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Öte yandan daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılması kapsamında destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ücretinin ayarlanması için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan meblağın vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan şahıs ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli süreler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus adına ilgili makama talepte bulunulur. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun tamamını icra ödeme noktasına depo ederek taşınmazdaki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP