Ankara İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonra borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması hususunda destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin ayarlanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu olan kişi veya kurum, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde ya da belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra veznesine depo ederek gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP