Altındağ Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Altındağ Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olanın talebi ile borçlu kişinin taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içinde borçlu olan kişi kendine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendi kendine yok olmuş olur. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın isteği ile borçlu şahsın malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar ışığında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın ya da borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı taraf tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılır. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP