Ankara Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ankara Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli zaman içerisinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki şahıs tapusu üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan kişinin varlığına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler ışığında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu olan kişinin vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP