Anadolu Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu şahsın ismine kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araba için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üzerindeki haczinden haberdar olur. Aracı satın aldığında araç üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını engellemek adına en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyalarında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araç üstündeki mevcut haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatalarını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşma sağlanarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz durumlara ilave olarak arabaya haciz konulduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez yahut talep geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan kişi mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan görevli olmaktadır. Son olarak da şayet borçluya kesin olan takipte borçluya olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari zaman içinde en güvenli yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP