Anadolu Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleşince borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacağı olan kişi borçlu taraf adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en pratik ve hukuka uyumlu bir özellikte destek sağlayarak söz edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yöntemleri seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üzerine koyulan araç haczi , icradaki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgıların olduğuna kanaat getirirse haciz hemen kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı şahıs anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan kişi isteği ile vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı mevcut süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP