Anadolu Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının talebi ile borçlu kişinin arazisinin üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz istemelidir. Eğer ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi arazisi üzerine haciz konulacak ya da haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu kişinin yahut şirketin üzerinde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üzerine konmuş haczin kaldırılması adına belli aşamaları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar eşliğinde eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin veya borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamaz. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamazsa hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir uygulamalarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP