Anadolu Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu kişinin gayrimenkulü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üzerine koyulmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçluya ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanması için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra tapuya müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu ödeyeceği miktarı belli süre içerisinde ya da belli başlı vadeler ile yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haciz kaldırılması mevzu bahis olabilir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP