Anadolu İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs ya da vekil kişinin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması hususunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili makama evrakın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin ayarlanması için talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içinde yahut belli vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olmaktadır. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklının satış isteme zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun tamamını vezneye depo ederek konuttaki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP