Anadolu Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Anadolu Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın isteği ile borçlu tarafın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli zaman içinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki şahıs tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu şahsın varlıklarına el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlunun vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Şayet taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP