Arnavutköy Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklı olan tarafın talebi ile borcu olan tarafın ismine kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli arabayı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken araç üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en güvenilir ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üstündeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından dolayı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan kişi hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan malın satılması yönündeki istek bir kere geri alınabilmektedir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak şayet borçlu kesinleşen takipte borçlu olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari zaman içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP