Arnavutköy Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleşince borçlu kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı borçlu adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde kişiye pratik ve hukuk ile uyumlu bir özellikte destek vererek bahsedilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının belirlemesi: Vasıta üzerine konulan araç haciz, dairedeki memurların bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı olan tarafın anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması halinde alacaklı olan kişi isteğiyle araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi mevcut süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar onanır ise araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP