Arnavutköy Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın yerinin üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borcu olan kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf bir sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan şahsın yahut kuruluşun üstünde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlunun, taşınmazı üzerine konmuş haczin kaldırılması için belirli süreçleri hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın yahut borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen taraf taahhüt vermiş olduğu süre zarfına uymaz ise hapse tazyik çaptırılacaktır. Bunlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP