Arnavutköy Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun taşınmazı üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafından mülkün yer aldığı yerdeki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kaldırılması, menfi tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üzerine koyulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra tapuya müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli zaman içinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi konu olur. Mevcut konu adına icraya başvuruda bulunulmaktadır. İstek sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borçlu taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir halde borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun tamamını vezneye depo ederek ev üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP