Arnavutköy İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacağımız belli başlı durumların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili makama evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanması adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu olan şahıs ya da kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde ya da belli başlı vadelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı kişinin satış talep etme zaman zarfı 1 yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip taşınmazdaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP