Arnavutköy Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Arnavutköy Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli süreler içerisinde borçlu olan kişi kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan detaylar bağlamında eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı kişi tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu olanın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP