Bademli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bademli̇ Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin adına kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan taraf böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını önlemek için en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanlışından kaynaklanmış olmaktadır. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatasını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli arabanın satılması yönünde istek bir defaya mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri tüm giderlerden görevli olabilmektedir. Son olarak da şayet borçlu olan şahıs kesinleşmiş icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karmaşık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP