Bursa Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bursa Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında tarafın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı tarafın talebiyle borcu olan tarafın ismine kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araç adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi araba üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alırken araç üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satışını önlemek için en doğru ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra dosyalarında yer alan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından ötürü olabilmektedir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir aksi sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız durumlara ilave olarak araca haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan aracın satılması bağlamındaki istek bir defaya mahsus geriye çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi tüm masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşen icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP