Bademli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bademli̇ Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kesinleşmişse alacağı olan kişi borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun var olması halinde kişiye pratik ve hukuka uyumlu bir özellikte hizmet verip bahsedilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespiti: Araç üstüne koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişi anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması halinde alacaklı talebi ile araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu taraf olarak gösterilen tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP